PRESENTATION

SÄTERS WHISKYKLUBB


Till Dig som är intresserad av Whisky i allmänhet och Skotsk Single Malt Whisky i synnerhet.

Säters Whiskyklubb erbjuder Dig medlemskap med intressanta provningar och exklusiva erbjudanden.

Vi bjuder in lokala och nationella provningsledare, som ger information och kunskap i samband med att vi provar ett flertal olika sorters Whisky.

Säters Whiskyklubb är en ideell förening som grundades 2010. Föreningen intresserar sig huvudsakligen för Skotsk Single Malt Whisky.

Vi är nu (Okt 2021) > 63 män och kvinnor, och välkomnar alla Whiskyintresserade till vår förening.


Styrelsen

Vi har en styrelse bestående av en samling ytterst kompetenta whiskyälskare.

Ordförande:  Åke Öhrnberg

Sekreterare:  Tina Skinnars

Kassör:           Mattias Olsson

Ledamot:       Stefan Jernberg

Ledamot:       Mats Sjöholm

Ledamot:       Niklas Eriksson

Ledamot:       Horst Bodinger


Framtiden

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna information och tillfällen att prova olika whiskysorter under trevliga former.

Vi planerar att årligen träffas åtminstone 6 gånger för provning av Den ädla drycken whisky. Varje provning leds av föreläsare och förutom doft och smak berörs även ämnen som tillverkningsteknik, historik, mm.

Du betalar självkostnadspris för varje provning - normalt 225 kr.

Vi samarbetar med andra whiskyklubbar i södra Dalarna, och då framförallt SMAD i Borlänge, som arrangerar åtskilliga ”höjdarprovningar”.


Vill Du bli medlem?

Det enklaste sättet är att betala inträdesavgift (200 kr) och årsavgift (200 kr), summa 400 kr till föreningens Bankgiro 626-4873.

Ange Ditt eget namn, adress, telefon och e-postadress så att vi lätt kan nå Dig med aktuell information.

Inträdesavgiften avser främst att täcka kostnaden för provarglasen.

Om det är några oklarheter eller andra frågor, kontakta oss gärna för att få mer information


Välkommen till Säters Whiskyklubb

Åke Öhrnberg ordförande